за I

за I
مونث
............................................................
1. beyond
(adv. & n.) آن سوی، آن طرف ماوراء، دورتر، برتر از
............................................................
2. the other side of
............................................................
3. across
(adv.) سرتاسر، از این سو به آن سو، در میان، از عرض، از میان، از وسط، از این طرف به آن طرف
............................................................
4. over
(adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش
............................................................
5. behind
(adv. & n.) عقب، پشت سر، باقی کار، باقی دار، عقب مانده، دارای پس افت، عقب تراز، بعد از، دیرتر از، پشتیبان، اتکاء، کپل، نشیمن گاه
............................................................
6. at
بسوی، بطرف، به، در، پهلوی، نزدیک، دم، بنابر، در نتیجه، بر حسب، از قرار، بقرار، سرتاسر، مشغول
............................................................
7. to
بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است
............................................................
8. for
(conj.) برای، بجهت، بواسطه، بجای، از طرف، به بهای، درمدت، بقدر، در برابر، درمقابل، برله، به طرفداری از، مربوط به، مال، برای این که، زیرا که، چونکه
............................................................
9. on account of
............................................................
10. at a distance of
............................................................
11. during
درمدت، هنگام، درجریان، در طی
............................................................
12. in
( prep.) در، توی، اندر، لای، درظرف، هنگام، به، بر، با، بالای، روی، از، باب روز
(adj.) درونی، شامل، نزدیک، دم دست، داخلی
(adv.) رسیده، آمده، درتوی، بطرف، نزدیک ساحل، با امتیاز، با مصونیت
(vt.) درمیان گذاشتن، جمع کردن
(n.) شاغلین، زاویه
(pref): پیشوند به معنی " در داخل " و " به سوی " و " نه "

Русско-персидский словарь. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»